Ce este infracțiunea? (Î?

Da Responsabile Editorial

Articolul analizează Titlul II al Părții Generale a Codului Penal din 2009 referitor la infracțiune. Descoperiți în acest articol trăsăturile esențiale ale infracțiunii, inclusiv tipurile de vinovăție, cauzele justificative și circumstanțele care pot influența pedepsele pentru infractori.

Pentru cei mai grăbiți, iată lista celor mai importante puncte de reținut:

 • Trăsăturile esențiale ale infracțiunii: Infracțiunea se referă la săvârșirea unei acțiuni sau omisiuni care încalcă legea penală și care poartă o sancțiune;
 • Vinovăția: Infracțiunea poate fi săvârșită cu intenție (când făptuitorul a avut intenția de a comite infracțiunea), din culpă (când făptuitorul a acționat cu neglijență în îndeplinirea unor obligații) sau cu intenție depășită (când făptuitorul a depășit intenția inițială și a cauzat consecințe mai grave decât cele intenționate);
 • Infracțiunea comisă prin omisiune: Fapta de a nu face ceva în situațiile în care legea prevede o obligație de a acționa poate constitui o infracțiune prin omisiune;
 • Cauzele justificative: Există anumite circumstanțe (precum legitima apărare, starea de necesitate, exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații și consimțământul persoanei vătămate) care pot justifica săvârșirea unei infracțiuni;
 • Tentativa, infracțiunea continuată și infracțiunea complexă: Codul Penal prevede pedepse diferite în cazul unei infracțiuni încercate, a unei infracțiuni continuată sau a unei infracțiuni complexe;
 • Recidiva și pluralitatea de infracțiuni: O persoană care săvârșește mai multe infracțiuni poate primi pedepse mai mari în cazul recidivei sau al pluralității de infracțiuni;
 • Autorul și participanții la infracțiune: Nu doar cel care a săvârșit infracțiunea poate fi tras la răspundere, ci și cei care au participat la comiterea ei;
 • Pedepsele pentru participanți: Participanții la infracțiune pot primi pedepse diferite în funcție de rolul lor în comiterea infracțiunii;
 • Circumstanțele personale și reale: Codul Penal poate lua în considerare circumstanțele personale și reale ale făptuitorului în stabilirea pedepsei;
 • Impedimentul săvârșirii infracțiunii: Dacă făptuitorul a împiedicat săvârșirea infracțiunii sau a diminuat consecințele acesteia, pedeapsa poate fi mai mică;
 • Participația improprie: Codul Penal prevede sancțiuni și pentru persoanele care, deși nu au săvârșit direct infracțiunea, au ajutat la comiterea ei sau au profitat de pe urma acesteia.

Ce este infracțiunea?

Infracțiunea reprezintă o încălcare a normelor de drept penal și se află sub incidența Codului Penal din 2009, mai exact în Titlul II al Părții Generale a acestuia. Aceasta reprezintă conceptul central al dreptului penal și se referă la acțiunile sau inacțiunile care contravin legii și dăunează societății.

Trăsături esențiale ale infracțiunii

În privința trăsăturilor esențiale ale infracțiunii, putem menționa următoarele:

 • Vinovăția: O infracțiune poate fi săvârșită cu intenție, din culpă sau cu intenție depășită.
 • Infracțiunea comisă prin omisiune: Nu numai acțiunile pot constitui infracțiuni, ci și inacțiunea sau omisiunea de a acționa.
 • Cauzele justificative: Există situații în care o infracțiune poate fi justificată, precum legitima apărare, starea de necesitate, exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații și consimțământul persoanei vătămate.
 • Cauzele de neimputabilitate: Există anumite situații în care făptuitorul nu poate fi considerat responsabil penal, cum ar fi constrângerea fizică, constrângerea morală, excesul neimputabil, minoritatea făptuitorului, iresponsabilitatea și intoxicația.
 • Tentativă, infracțiune continuată și infracțiune complexă: În dreptul penal există și situații în care infracțiunea poate fi incompletă sau poate avea anumite caracteristici speciale, cum ar fi tentativa de comitere a unei infracțiuni, infracțiunea continuată sau infracțiunea complexă.
 • Recidiva și pluralitatea de infracțiuni: Recidiva se referă la săvârșirea unei infracțiuni de către o persoană care a mai fost condamnată pentru infracțiuni similare în trecut. Pluralitatea de infracțiuni se referă la comiterea mai multor infracțiuni în același timp sau într-un interval scurt de timp.
 • Autorul și participanții la infracțiune: În dreptul penal se distinge între autorul principal al infracțiunii și ceilalți participanți, cum ar fi instigatorul sau complicele.
 • Pedepsele: Pentru săvârșirea unei infracțiuni, legea prevede anumite pedepse care pot fi aplicate în funcție de gravitatea faptei și circumstanțele personale și reale ale făptuitorului.
 • Impedirea săvârșirii infracțiunii și participația improprie: Există și situații în care o persoană poate săvârși o faptă pentru a împiedica săvârșirea unei infracțiuni sau poate fi implicată într-un mod care nu îndeplinește criteriile de culpabilitate necesare pentru a fi considerată autor sau complice al infracțiunii respective.

Concluzie

Infracțiunea reprezintă o încălcare gravă a normelor de drept penal și este reglementată în detaliu în Codul Penal din 2009. Este important să avem o înțelegere clară a trăsăturilor esențiale ale infracțiunii, precum vinovăția, cauzele justificative, cauzele de neimputabilitate, tentativa, infracțiunea continuată, infracțiunea complexă, recidiva, pluralitatea de infracțiuni, autorul și participanții la infracțiune, pedepsele, impiedicarea săvârșirii infracțiunii și participația improprie. Cunoașterea acestor aspecte ne ajută să înțelegem mai bine mecanismul și consecințele faptelor penale și să contribuim la menținerea unui mediu social sigur și echitabil.

FAQ

FAQ: Cele mai frecvente întrebări despre infracțiune

Ce este infracțiunea?

Infracțiunea este un concept legal care se referă la acțiunile sau omisiunile care încalcă legea penală. Este considerată o încălcare gravă a normelor sociale și atrage după sine sancțiuni legale, precum amendă sau închisoare. Infracțiunea poate fi săvârșită cu intenție, din culpă sau cu intenție depășită, conform Noului Cod Penal actualizat 2023.

Ce înseamnă să săvârșești o infracțiune cu intenție, din culpă sau cu intenție depășită?

Dacă o persoană săvârșește o infracțiune cu intenție, înseamnă că acțiunea respectivă a fost realizată în mod deliberat, având ca scop săvârșirea infracțiunii. De exemplu, dacă cineva comite un furt și se pregătește în prealabil pentru aceasta, acționând cu intenție.

În cazul culpabilității, persoana săvârșește o infracțiune din neglijență sau din imprudență, întrucât nu ia măsurile necesare pentru a preveni săvârșirea infracțiunii. Un exemplu ar fi conducerea unui vehicul într-un mod imprudent, ceea ce duce la un accident rutier.

Infracțiunea săvârșită cu intenție depășită se referă la situațiile în care persoana își propune săvârșirea unei infracțiuni și acționează cu o intensitate care depășește scopul inițial. De exemplu, dacă cineva intenționează să provoace o vătămare corporală ușoară, dar cauzează o vătămare gravă.

Care sunt cauzele justificative pentru săvârșirea unei infracțiuni?

Există câteva cauze justificative care pot scuti o persoană de răspunderea penală pentru săvârșirea unei infracțiuni. Legea recunoaște următoarele cauze justificative:

 • Legitima apărare: Persoana acționează în mod necesar și proporțional pentru a se apăra împotriva unui atac iminent asupra sa sau a altcuiva.
 • Starea de necesitate: Persoana săvârșește infracțiunea pentru a preveni un rău mai mare, cum ar fi distrugerea unei proprietăți pentru a evita un incendiu.
 • Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații: Persoana acționează în conformitate cu un drept legal sau cu o obligație asumată, cum ar fi un polițist care folosește forța pentru a aresta un infractor.
 • Consimțământul persoanei vătămate: Persoana vătămată a acordat consimțământul pentru săvârșirea infracțiunii, de exemplu în jocurile sexuale consensuale.

Există situații în care o persoană poate fi considerată neimputabilă pentru săvârșirea unei infracțiuni?

Da, există câteva situații în care o persoană poate fi considerată neimputabilă pentru săvârșirea unei infracțiuni:

 • Constrângerea fizică: Dacă persoana a săvârșit infracțiunea sub constrângere fizică imediată sau amenințată, poate fi considerată neimputabilă.
 • Constrângerea morală: Dacă persoana a săvârșit infracțiunea sub constrângere morală, cum ar fi amenințată cu moartea sau cu vătămarea gravă a unei persoane dragi, poate fi considerată neimputabilă.
 • Excesul neimputabil: Dacă persoana acționează în mod excesiv ca urmare a unei stări de furie, groază sau suferință intensă, poate fi considerată neimputabilă.
 • Minoritatea făptuitorului: Dacă infracțiunea a fost săvârșită de o persoană minoră, aceasta poate beneficia de reducerea pedepsei sau de scutire de răspundere.
 • Iresponsabilitatea: Persoana suferă de o afecțiune mentală care îi afectează capacitatea de înțelegere sau control asupra propriilor acțiuni, fiind astfel considerată neimputabilă.
 • Intoxicația: Dacă persoana a săvârșit infracțiunea într-o stare de intoxicație completă și involuntară, poate fi considerată neimputabilă.

Ce este tentativa? Cum este tratată în legea penală?

Tentativa este încercarea unei persoane de a săvârși o infracțiune, însă reușește doar parțial sau nu reușește deloc. Legea penală tratează tentativa ca pe o infracțiune în sine și poate fi pedepsită în funcție de gravitatea faptei și de nivelul de pericol creat. Astfel, dacă o persoană încearcă să comită un jaf, dar nu reușește să fure nimic, poate fi acuzată și pedepsită pentru tentativă de jaf.

Ce înseamnă infracțiunea continuată și infracțiunea complexă?

Infracțiunea continuată se referă la situația în care o persoană săvârșește de mai multe ori aceeași infracțiune. De exemplu, dacă cineva comite mai multe furturi în aceeași perioadă de timp, se consideră că săvârșește infracțiunea continuată de furt, iar pedeapsa va fi aplicată în funcție de numărul și gravitatea infracțiunilor comise.

Infracțiunea complexă are loc atunci când o persoană săvârșește mai multe infracțiuni, care sunt legate între ele prin aceeași activitate sau scopul comun. De exemplu, dacă cineva comite jaf și omor în același timp și în același loc, se consideră că săvârșește infracțiunea complexă de jaf și omor, iar pedeapsa va fi aplicată în funcție de gravitatea ambelor infracțiuni săvârșite.

Ce se întâmplă cu autorul și participanții la o infracțiune?

Autorul unei infracțiuni este persoana care săvârșește direct acțiunile care constituie infracțiunea. El va fi supus procesului penal și, în caz de condamnare, va primi pedeapsa corespunzătoare infracțiunii săvârșite.

Participanții la infracțiune sunt persoanele care acționează împreună cu autorul pentru săvârșirea infracțiunii, prin ajutor, încurajare sau complicitate. În general, participanții pot fi pedepsiți în același mod ca și autorul, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel.

Cum sunt luate în considerare circumstanțele personale și reale în stabilirea pedepselor?

Circumstanțele personale și reale ale infractorului sunt luate în considerare în stabilirea pedepselor, având ca scop individualizarea și echilibrarea sancțiunii penale. Aceste circumstanțe pot include:

 • Antecedentele penale: Dacă infractorul are antecedente penale, aceasta poate influența gravitatea pedepsei.
 • Gravitatea faptei: Dacă infracțiunea a fost săvârșită cu violență sau în mod premeditat, pedeapsa poate fi mai mare.
 • Colaborarea cu autoritățile: Dacă infractorul cooperează cu autoritățile pentru identificarea și prinderea altor infractori, pedeapsa poate fi redusă.
 • Parearea periculoasă: Dacă infractorul prezintă un risc pentru societate și este recidivist, pedeapsa poate fi mai mare.

Ce se întâmplă în cazul impiedicării săvârșirii infracțiunii și participației improprie?

Dacă o persoană reușește să împiedice săvârșirea unei infracțiuni sau să diminueze gravitatea acesteia, ea poate beneficia de reducerea pedepsei sau de scutire totală de răspundere penală, în funcție de circumstanțele cazului. Acest lucru este cunoscut sub numele de impiedicarea săvârșirii infracțiunii.

Participația improprie se referă la situația în care o persoană nu acționează direct în săvârșirea infracțiunii, dar contribuie la acesta prin încurajare, complicitate sau ajutor. Această persoană poate fi pedepsită în același mod ca și autorul, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel.

Impărți

Lasă un comentariu