Ce este intabularea?

Da Responsabile Editorial

Ce este intabularea și cum poate fi utilă? Descoperă în acest articol procesul de înregistrare a dreptului de proprietate și a sarcinilor asupra unui imobil, precum și importanța intabulării în tranzacțiile imobiliare și alte operațiuni legate de dreptul de proprietate în România.

Pentru cei mai grăbiți, iată cele 5 puncte cheie de reținut:

  • Intabularea este înregistrarea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate sau a sarcinilor asupra unui imobil.
  • Intabularea conferă proprietății un caracter opozabil față de terți și este considerată cartea de identitate a proprietății.
  • Pentru a realiza intabularea, sunt necesare actul de proprietate al apartamentului, certificatul fiscal pentru cadastru și intabulare și buletinul proprietarului sau buletinele coproprietarilor în cazul proprietății comune.
  • Cu ajutorul intabulării, puteți deschide unmagazin într-o proprietate existentă, construi o casă nouă sau un sediu, și puteți vinde o casă.
  • Intabularea este necesară în orice tranzacție sau utilizare a unei proprietăți imobiliare.

Ce este intabularea și de ce este importantă?

Intabularea reprezintă înregistrarea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate sau a sarcinilor asupra unui imobil. Acest proces verifică legalitatea documentelor unei proprietăți și identifică eventualele probleme legate de aceasta. Expertul autorizat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară realizează documentația cadastrală necesară intabulării. Intabularea conferă proprietății un caracter opozabil față de terți și este considerată cartea de identitate a unei proprietăți.

Intabularea este utilă în diferite situații, deoarece nu puteți vinde o casă, nu puteți deschide un magazin într-o proprietate existentă, nu puteți construi o casă nouă sau un sediu fără extrasul de carte funciară, care este bazat pe actul de intabulare. De asemenea, extrasul de carte funciară vă protejează de neplăceri, deoarece puteți afla starea juridică actuală a proprietății imobiliare.

Ce documente sunt necesare pentru intabulare?

Pentru a realiza intabularea, sunt necesare actul de proprietate al apartamentului, certificatul fiscal pentru cadastru și intabulare eliberat de Administrația Financiară și buletinul proprietarului sau buletinele coproprietarilor în cazul proprietății comune. Pentru prima înregistrare în cartea funciară a unui imobil care nu a fost niciodată înscris, proprietarul trebuie să se adreseze unui expert cadastrist pentru întocmirea documentației cadastrale și apoi să solicite intabularea la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI).

Care este costul și durata procesului de intabulare?

Costurile intabulării includ onorariul expertului autorizat și taxa percepută de OCPI. Dacă intabularea se realizează în regim de urgență, costurile se dublează, dar procesul se finalizează într-un timp mai scurt. Durata intabulării poate varia în funcție de obținerea actelor și documentației necesare.

Care este rolul cadastrului în procesul de intabulare?

Cadastrul reprezintă identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale și pe hărți și planuri cadastrale. Acest proces contribuie la înregistrarea corectă a drepturilor de proprietate și la stabilirea taxelor de impozitare. În cazul unei tranzacții imobiliare, notarul public este obligat să solicite înregistrarea în cartea funciară în termen de 24 de ore de la încheierea actului. De asemenea, cadastrul este util pentru proiecte de interes național, precum protecția mediului și cunoașterea diverselor sectoare ale economiei naționale.

Cum se realizează intabularea?

Pentru a realiza intabularea unui imobil după încheierea unei tranzacții imobiliare, este necesar ca acesta să aibă documentația cadastrală întocmită și să fie înscris în cartea funciară. Pentru prima intabulare, trebuie să se colaboreze cu un expert autorizat în cadastru și să se depună cererea la biroul teritorial al OCPI. OCPI eliberează încheierea de intabulare în termen de 7 zile în regim normal sau 2 zile în regim de urgență. Pentru regimul de urgență se aplică o taxă suplimentară.

În concluzie, intabularea este un proces important pentru proprietarii de imobile, deoarece le conferă o protecție juridică și le permite să realizeze tranzacții sau alte operațiuni legate de dreptul de proprietate. Pentru a facilita și a ușura acest proces, este recomandat să solicităm ajutorul unui expert în cadastru și intabulare.

FAQ

FAQ: Cele mai frecvente întrebări despre înțelegerea intabulării.

Ce este intabularea terenurilor?

Intabularea terenurilor reprezintă procesul de înregistrare a dreptului de proprietate sau a sarcinilor asupra unui teren în Cartea Funciară. Acest proces are scopul de a verifica legalitatea documentelor referitoare la proprietate și de a identifica eventualele probleme legate de aceasta.

De ce este importantă intabularea terenurilor?

Intabularea terenurilor este importantă deoarece conferă proprietății un caracter opozabil față de terți. Aceasta înseamnă că drepturile și actele juridice asupra proprietății sunt recunoscute și protejate de lege și pot fi opuse altor persoane sau entități. În plus, intabularea este considerată cartea de identitate a unei proprietăți, oferind informații precise și actualizate despre proprietar, suprafața terenului și alte detalii importante.

Cum se realizează intabularea terenurilor?

Pentru a realiza intabularea unui teren, este necesară colaborarea cu un expert autorizat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Acesta va întocmi documentația cadastrală necesară intabulării, pe baza actului de proprietate al terenului. De asemenea, este obligatoriu să se obțină certificatul fiscal pentru cadastru și intabulare de la Administrația Financiară, precum și buletinul proprietarului sau buletinele coproprietarilor în cazul unui teren comun.

Care sunt costurile asociate cu intabularea terenurilor?

Costurile intabulării terenurilor includ onorariul expertului autorizat de ANCPI și taxa percepută de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI). Dacă intabularea se realizează în regim de urgență, costurile se dublează, însă procesul se finalizează într-un timp mai scurt. Tariful de intabulare este calculat în funcție de valoarea terenului din actul de vânzare.

Ce se întâmplă dacă terenul nu este intabulat?

Dacă terenul nu este înregistrat în Cartea Funciară, drepturile și actele juridice asupra acestuia nu sunt opozabile terților, cu excepția cazului în care terții au luat cunoștință pe alte căi legale. Prin urmare, intabularea terenului este necesară pentru a avea o protecție legală și pentru a putea utiliza și înstrăina terenul în mod legal.

În concluzie, intabularea terenurilor reprezintă o etapă esențială în procesul de înregistrare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor. Este important să colaborați cu un expert cadastrist autorizat pentru a asigura legalitatea și opozabilitatea drepturilor de proprietate asupra terenului dumneavoastră. Pentru a obține detalii specifice și a facilita procedura, puteți apela la o firmă specializată în cadastru și intabulare, care va avea experiență în colaborarea cu ANCPI și primăriile.

Impărți

Lasă un comentariu