Ce este o decizie de impunere?

Da Responsabile Editorial

Ce este o decizie de impunere?
Decizia de impunere este un act administrativ fiscal emis de către organul fiscal competent, în conformitate cu Codul de procedură fiscală din 2015, care stabilește și individualizează sumele de plată către bugetul general consolidat sau de restituit de la acesta. Aceasta poate fi emisă în urma depunerii unei declarații fiscale, a unei inspecții fiscale sau în absența unei declarații fiscale. Decizia de impunere cuprinde informații referitoare la tipul de impunere, codul obligației fiscale, baza impozabilă, perioada fiscală și cuantumul impunerii. Cuantumul obligațiilor fiscale poate fi modificat ulterior prin declarație rectificativă sau prin decizie de impunere în urma unei inspecții fiscale. Aceasta poate fi contestată conform procedurii legale.

Pour les lecteurs les plus pressés, voici les points clés à retenir :

  • Decizia de impunere este un act administrativ fiscal emis de organul fiscal, prin care se stabilește și se individualizează creanța fiscală.
  • Decizia poate fi emisă în urma unei verificări documentare, a unei inspecții fiscale sau a unei verificări a situației fiscale personale.
  • Decizia de impunere poate fi emisă și în cazul în care nu s-a emis o decizie referitoare la baza de impozitare sau în cazul în care legea nu prevede obligația de calculare a impozitului.
  • Decizia de impunere cuprinde informații precum tipul de impunere, codul obligației fiscale, baza impozabilă, perioada fiscală și cuantumul impunerii.
  • Decizia de impunere trebuie comunicată contribuabilului conform legii și poate fi contestată în procedura comună.
  • Cuantumul obligațiilor fiscale stabilit prin decizia de impunere este sub rezerva verificării ulterioare și poate fi modificat prin declarație rectificativă sau prin decizie de impunere în urma unei inspecții fiscale.

Ce este o decizie de impunere

Decizia de impunere este un act administrativ fiscal emis de către organul fiscal competent conform Codului de Procedură Fiscală din 2015. Aceasta este emisă atunci când organul fiscal stabilește sau modifică baza de impozitare în urma unei verificări documentare, a unei inspecții fiscale sau a unei verificări a situației fiscale personale.

Decizia de impunere poate fi emisă și în situația în care nu s-a emis o decizie referitoare la baza de impozitare sau în cazul în care legea nu impune obligația de calculare a impozitului. Declarația de impunere este asimilată cu o decizie de impunere și produce efectele juridice ale unei înștiințări de plată de la data depunerii acesteia.

Ce conține o decizie de impunere

Decizia de impunere cuprinde informații precum tipul de impunere, codul obligației fiscale, baza impozabilă, perioada fiscală și cuantumul impunerii. Aceasta trebuie să fie comunicată contribuabilului conform legii și poate fi contestată în procedura comună.

Cuantumul obligațiilor fiscale stabilit prin decizia de impunere este sub rezerva verificării ulterioare și poate fi modificat prin declarație rectificativă sau prin decizie de impunere în urma unei inspecții fiscale. Articolul 97 din Codul de Procedură Fiscală stabilește cerințele pentru o decizie de impunere, precum informațiile referitoare la tipul creanței fiscale, baza de impozitare și cuantumul acesteia, pentru fiecare perioadă impozabilă.

Comunicarea și contestarea deciziei de impunere

Decizia de impunere trebuie să respecte cerințele legale și să evidențieze în mod clar detalii privind obligațiile fiscale. Contribuabilul trebuie să primească decizia de impunere în conformitate cu legea și poate contesta decizia în procedura comună.

Este important ca decizia de impunere să fie contestată în termenele legale pentru a-și asigura drepturile și pentru a avea posibilitatea de a aduce argumente în fața organului fiscal. Contestarea deciziei de impunere poate duce la revizuirea acesteia și, în unele cazuri, la anularea taxelor, impozitelor sau contribuțiilor stabilite.

Schimbări recente în Codul de Procedură Fiscală

În ultimul an și jumătate, au avut loc modificări în Codul de Procedură Fiscală și în actele normative conexe, care au permis Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) să emită decizii de impunere similare celor emise de ANAF. DGAF a realizat verificări documentare și a stabilit taxe, impozite și contribuții fără a avea atribuții specifice de administrare și control al creanțelor fiscale.

Această activitate a DGAF a fost considerată abuzivă și a încălcat dispoziții legale și constituționale. Drept urmare, deciziile de impunere emise de DGAF trebuie contestate, iar reglementarea actuală trebuie modificată pentru a corecta această situație.

Concluzie

Decizia de impunere este un act administrativ fiscal emis de organul fiscal, prin care se stabilește și se individualizează creanța fiscală. Aceasta trebuie să respecte cerințele legale și să fie comunicată contribuabilului conform procedurilor stabilite. Contestarea deciziei de impunere este posibilă și poate duce la revizuirea acesteia. Este important ca legislația fiscală să fie actualizată și clară pentru a proteja drepturile și interesele contribuabililor.

FAQ

FAQ: Cele mai frecvente întrebări despre decizia de impunere.

Ce este o decizie de impunere?

O decizie de impunere este un act administrativ fiscal emis de către organul fiscal competent în conformitate cu Codul de procedură fiscală din 2015. Aceasta este emisă ori de câte ori organul fiscal stabilește sau modifică baza de impozitare în urma unei verificări documentare, a unei inspecții fiscale sau a unei verificări a situației fiscale personale. Decizia poate fi emisă și în cazul în care nu s-a emis o decizie referitoare la baza de impozitare sau în cazul în care legea nu prevede obligația de calculare a impozitului.

Care este rolul unei decizii de impunere?

Decizia de impunere are rolul de a stabili și individualiza creanța fiscală. Aceasta poate fi emisă atât pentru datoriile către bugetul general consolidat, cât și pentru sumele care trebuie restituite de la bugetul general consolidat. Decizia de impunere este un titlu de creanță și poate fi emisă în urma depunerii declarației fiscale, în urma unei inspecții fiscale sau în lipsa unei declarații fiscale. Prin decizia de impunere, organul fiscal stabilește cuantumul obligațiilor fiscale, cum ar fi taxe, impozite și contribuții.

Ce informații conține o decizie de impunere?

O decizie de impunere cuprinde o serie de informații esențiale, printre care se numără tipul de impunere, codul obligației fiscale, baza impozabilă, perioada fiscală și cuantumul impunerii. Aceste informații sunt importante pentru a putea înțelege în mod clar și precis obligațiile fiscale stabilite de către organul fiscal. Decizia de impunere trebuie să fie transmisă contribuabilului conform legii și poate fi contestată în procedura comună.

Ce se întâmplă după emiterea unei decizii de impunere?

După emiterea unei decizii de impunere, cuantumul obligațiilor fiscale stabilit prin aceasta este sub rezerva verificării ulterioare și poate fi modificat prin declarație rectificativă sau prin decizie de impunere în urma unei inspecții fiscale. Este important de menționat că deciziile de impunere trebuiesc contestate, mai ales în situațiile în care contribuabilul consideră că există erori sau neconformități în stabilirea obligațiilor fiscale. Este recomandat ca contribuabilii să se informeze cu privire la procedurile și termenele de contestare a deciziilor de impunere.

Care sunt cerințele pentru o decizie de impunere valabilă?

Potrivit articolului 97 din Codul de procedură fiscală, o decizie de impunere trebuie să respecte anumite cerințe pentru a fi considerată valabilă. Printre aceste cerințe se numără informațiile referitoare la tipul creanței fiscale, baza de impozitare și cuantumul acesteia, pentru fiecare perioadă impozabilă. De asemenea, decizia de impunere trebuie să îndeplinească condițiile de formă și de fond prevăzute de lege. Pentru a asigura accesul la o decizie de impunere actualizată, aceasta poate fi achiziționată în formă actualizată sau poate fi accesată prin intermediul unui abonament la Lege5, care oferă acces la toate actualizările într-un mod fără reclame publicitare.

Aceste informații oferă o imagine de ansamblu asupra deciziilor de impunere și a rolului acestora în cadrul sistemului fiscal. Este important să se acorde atenție acestui aspect pentru a fi la curent cu obligațiile fiscale și pentru a putea contesta deciziile de impunere în cazul în care există motive întemeiate.

Impărți

Lasă un comentariu