Ce este uzucapiunea?

Da Responsabile Editorial

Uzucapiunea, denumită și prescripția achizitivă, este un mod de dobândire a proprietății sau a altor drepturi reale prin posedarea continuă a unui bun pentru o perioadă de timp stabilită de lege. Aceasta poate fi de 30 de ani, 10-20 de ani sau în baza înregistrării în cartea funciară.

Pentru cei care doresc să economisească timp, iată cele 5 puncte cheie de reținut:

  • Uzucapiunea reprezintă un mod de dobândire a proprietății prin posedarea neîntreruptă a unui bun timp de o anumită perioadă prevăzută de lege.
  • Există două tipuri de uzucapiune: uzucapiunea extratabulară și uzucapiunea tabulară.
  • Pentru a opera uzucapiunea, imobilele trebuie să fie în circuitul civil și să nu fie declarate inalienabile.
  • Uzucapiunea poate fi aplicată și în cazul acțiunilor împotriva foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora.
  • Dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune are loc retroactiv, începând de la momentul intrării în posesia bunului.

Ce este uzucapiunea?

Uzucapiunea, denumită și prescripția achizitivă, este un mod legal de dobândire a proprietății sau a altor drepturi reale asupra unui bun, prin posedarea continuă a acestuia pentru o anumită perioadă de timp, stabilită de lege. Această instituție juridică se aplică atât în cazul imobilelor, cât și în cazul altor bunuri mobile sau imobile. Uzucapiunea are ca efect principal recunoașterea posesorului advers ca fiind titularul dreptului de proprietate asupra bunului în cauză.

Tipuri de uzucapiune

Există mai multe tipuri de uzucapiune, în funcție de durata posesiei și de bunul asupra căruia este exercitată. Acestea includ:

Uzucapiunea de 30 de ani

Acest tip de uzucapiune se aplică în general în cazul posesiei de bunuri mobile sau imobile cu privire la care nu există un titlu de proprietate valabil. După o posesie continuă și neîntreruptă timp de 30 de ani, posesorul devine titularul legal al dreptului de proprietate.

Uzucapiunea de 10-20 de ani

Uzucapiunea de 10-20 de ani se aplică în cazul în care posesorul a dobândit bunul cu bună credință, pe baza unui titlu de proprietate aparent valabil. În acest caz, după o posesie adversă și continuă timp de 10 sau 20 de ani (în funcție de legislația aplicabilă), posesorul devine proprietarul legal al bunului.

Uzucapiunea în regim de carte funciară

Această formă de uzucapiune se aplică în cazul terenurilor înregistrate în cartea funciară. După o posesie sănătoasă și continuă a terenului timp de 10 ani, posesorul advers poate deveni noul proprietar înregistrat în cazul terenurilor neînregistrate. În cazul terenurilor înregistrate, titularul înregistrat al terenului are posibilitatea să se opună cererii de uzucapiune.

Procedura de uzucapiune

Pentru a solicita dreptul de proprietate prin uzucapiune, posesorul trebuie să depună o cerere în fața instanței competente și să prezinte probe relevante care dovedesc posesia continuă și neîntreruptă timp de durata prevăzută de lege. În funcție de tipul de uzucapiune și de bunul în cauză, procedura poate varia.

Este important de menționat că uzucapiunea nu se poate exercita în cazul bunurilor inalienabile sau în cazul posesiei precare sau viciate. De asemenea, uzucapiunea poate fi invocată fie prin acțiune în justiție, fie prin excepție, în cazul unui litigiu referitor la dreptul de proprietate.

În cazul uzucapiunii tabulare, procedura de înregistrare a drepturilor dobândite prin uzucapiune se realizează în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură civilă și ale Legii nr. 287/2009 privind registrul funciar. După dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, posesorul are aceleași drepturi ca și un proprietar care și-a dobândit bunul prin acte translativ de proprietate valabile.

Rolul uzucapiunii în România

Uzucapiunea joacă un rol important în sistemul juridic românesc, asigurând un echilibru între drepturile posesorilor și drepturile de proprietate înregistrate. Aceasta oferă o cale legală pentru posesorii neînregistrați sau cu acte de proprietate nevalabile de a-și dobândi dreptul de proprietate asupra bunurilor pe care le-au posedat în mod continuu și fără întrerupere.

În plus, uzucapiunea poate avea un impact pozitiv asupra economiei, asigurând o mai mare certitudine și predictibilitate în tranzacțiile imobiliare și în relațiile de afaceri. Prin recunoașterea posesorului advers ca proprietar legal al bunului, uzucapiunea facilitează transferul de proprietate și asigură ordinea socială.

În concluzie, uzucapiunea reprezintă un instrument important în sistemul juridic românesc, oferind posesorilor neînregistrați sau cu acte de proprietate nevalabile posibilitatea de a-și dobândi dreptul de proprietate asupra bunurilor pe care le-au posedat în mod continuu și neîntrerupt. Prin respectarea procedurilor legale și prin prezentarea probelor relevante, posesorul poate deveni titularul legal al dreptului de proprietate și poate exercita toate drepturile asociate.

FAQ

FAQ: cele mai frecvente întrebări despre uzucapiune

1. Ce este uzucapiunea?

Uzucapiunea, cunoscută și ca prescripția achizitivă, reprezintă un mod de dobândire a proprietății sau a altor drepturi reale asupra unui lucru prin posedarea neîntreruptă a acestuia pe o perioadă de timp stabilită de lege.

2. Care sunt tipurile de uzucapiune existente?

Există mai multe tipuri de uzucapiune. Uzucapiunea poate fi de 30 de ani sau 10-20 de ani, în funcție de circumstanțele exercitării posesiei. Aceasta presupune o posesie utilă, nefiind posibilă dobândirea dreptului de proprietate prin posesie precară sau viciată.

3. Care este procedura pentru a realiza uzucapiunea?

Procedura pentru a realiza uzucapiunea este reglementată de Codul de procedură civilă și se aplică doar în cazul uzucapiunilor guvernate de Codul civil din 2009. Pentru a realiza uzucapiunea, trebuie să depui o cerere de chemare în judecată însoțită de anumite înscrisuri și să te adresezi unui avocat specializat în uzucapiune pentru a te asigura că vei obține dreptul de proprietate.

4. Care sunt efectele uzucapiunii asupra dreptului de proprietate?

Principalul efect al uzucapiunii este dobândirea dreptului de proprietate sau a altui drept real asupra bunului posedat. Efectul este retroactiv, considerându-se că posesorul advers este proprietar din ziua în care a început posesia. Legea consideră uzucapiunea ca fiind o câștigare de drepturi și ca fiind cea mai importantă limitare a caracterului perpetuu al dreptului de proprietate.

5. Ce trebuie să știu despre uzucapiunea tabulară?

Uzucapiunea tabulară este reglementată de art. 27 din Legea nr. 115/1938 și presupune că drepturile reale nu pot fi dobândite prin uzucapiune decât dacă titularul a posedat bunul imobil asupra căruia are dreptul cu bună credință pe o perioadă de cel puțin 10 ani. În cazul terenurilor înregistrate, deținătorul advers poate solicita înregistrarea ca proprietar după 10 ani de posesie adversă, dar titularul înregistrat are posibilitatea să se opună cererii.

Acestea sunt doar câteva întrebări frecvente legate de conceptul de uzucapiune și de modul în care acesta se aplică în cazul proprietății imobiliare. Dacă aveți întrebări suplimentare sau doriți asistență juridică în acest domeniu, vă recomandăm să consultați un avocat specializat în uzucapiune, precum Avocat MATEI Gabriel.

Impărți

Lasă un comentariu