Ce înseamnă o propoziție?

Da Responsabile Editorial

Ce este un enunț? Descoperă ce înseamnă și cum poate fi definită această noţiune complexă din domeniul lingvisticii şi al comunicării, într-o lume în care vorbirea și scrierea ne conectează și ne definesc.

Pentru cititorii grabiti, iata cele 5 puncte cheie de retinut:

  • Enunțările sunt bucati continue de vorbire sau scriere, care incep si se termina cu o pauza clara.
  • Enunțările în limbajul oral/vorbit au trăsături paralingvistice și prosodice, precum și caracteristici non-fluente.
  • Enunțările în limbajul scris sunt mai planificate și sunt delimitate de structurile discursului și de reprezentările lor în scris.
  • Dezvoltarea enunțărilor la copii este influențată de statutul socio-economic al părinților și adulților implicați în creșterea lor.
  • Enunțurile adresate copiilor au caracteristici specifice, cum ar fi fonologia și lexicul adaptate la nivelul lor de dezvoltare.

Ce este un enunț și cum este reprezentat în limbajul scris?

Un enunț în limbajul vorbit este o bucată continuă de vorbire care începe și se termină adesea cu o pauză clară. În limbajul oral, enunțările sunt înconjurăte de tăcere. În limbajul scris, enunțările pot fi reprezentate și delimitate în multe moduri.

Caracteristici ale enunțărilor în limbajul oral

Enunțările în limbajul oral au mai multe caracteristici, cum ar fi trăsăturile paralingvistice, cum ar fi expresia facială și gesturile. Caracteristicile prosodice, cum ar fi accentul, intonația și tonul vocii, sunt, de asemenea, prezente în enunțări. Alte caracteristici includ trăsăturile non-fluente, precum pauzele în vorbire, întrebările de verificare și reluările false. Umplătorii, accentul/dialectul, expresiile deictice, conjuncțiile simple și lexicul colocvial sunt, de asemenea, aspecte ale enunțărilor în limbajul oral.

Reprezentarea enunțărilor în limbajul scris

Enunțările în limbajul scris sunt planificate și pot fi redarea acestui tip de limbaj. Structura discursului și reperele discursului sunt utilizate pentru a organiza conversația în limbajul scris. Lexicul denotă cuvintele folosite, creând astfel un câmp semantic.

Dezvoltarea enunțărilor la copii

Dezvoltarea enunțărilor la copii este influențată de statutul socio-economic al părinților lor. Copiii cu părinți cu un nivel mai mare de educație și un statut socio-economic mai înalt au un vocabular mai extins și învață mai repede cuvinte noi. Părinții mai educați utilizează mai multe lexicuri când vorbesc cu copiii lor, ceea ce contribuie la dezvoltarea vocabularului copilului.

Caracteristici ale enunțărilor în vorbirea adresată copiilor

Enunțările în vorbirea adresată copiilor au caracteristici suplimentare. Fonologia este diferită, cu enunțări rostite mai încet și cu pauze mai lungi între enunțări. Lexicul și semantica diferențiază de limbajul adresat adulților. Gramatica este mai simplă și repetitivă, iar pragmatica folosește limbaj de sprijin, cum ar fi completările și reformulările.

În concluzie, enunțările reprezintă o bucată continuă de vorbire și pot fi reprezentate și în limbajul scris. Acestea au caracteristici specifice în limbajul oral și în limbajul adresat copiilor. Dezvoltarea enunțărilor la copii este influențată de statutul socio-economic al părinților lor.

FAQ

FAQ: Cele mai frecvente întrebări despre conceptul de enunț

Ce este un enunț?

Un enunț este o bucată continuă de vorbire în analiza limbajului vorbit. Aceasta începe și se termină de obicei cu o pauză clară, iar în cazul limbilor orale, este înconjurată în general, dar nu întotdeauna, de tăcere. Enunțările nu există în limbajul scris, ci doar reprezentările lor. Cu toate acestea, ele pot fi reprezentate și delimitate în limbajul scris în multe moduri.

Care sunt caracteristicile enunțurilor în limbajul oral?

În limbajul oral, enunțările au mai multe caracteristici distincte. Acestea includ trăsăturile paralingvistice, cum ar fi expresia facială, gesturile și poziția corpului. Caracteristicile prosodice, cum ar fi accentul, intonația și tonul vocii, sunt de asemenea prezente în enunțuri. Mai mult, elipsa este o caracteristică în care cuvinte sunt omise în vorbirea orală deoarece ele sunt deja înțelese în context. Alte trăsături non-fluente sunt pauzele deranjante sau lipsite de voce, întrebările de verificare și reluările false. Expresiile deictice, conjuncțiile simple și lexicul colocvial sunt de asemenea întâlnite în enunțurile din limbajul oral.

Cum sunt reprezentate enunțurile în limbajul scris?

Enunțurile reprezentate în limbajul scris sunt planificate și există cadre care sunt folosite pentru a reda acest tip de limbaj. Structura discursului, care poate fi găsită și în limbajul oral, reprezintă modul în care este organizată conversația. Reperele discursului sunt utilizate pentru a organiza conversația, iar lexicul denotă cuvintele utilizate într-un text sau în vorbire. Prin alegerea cuvintelor, se poate crea un câmp semantic care să definească un anumit subiect sau concept.

Cum sunt dezvoltate enunțările la copii?

Dezvoltarea enunțărilor la copii este facilitată de părinți, adulți sau tutore care își asumă rolul de creștere a copilului. Studiile au demonstrat că acestă dezvoltare este influențată de statutul socio-economic al părintelui sau al adultului îngrijitor. Copiii cu părinți educați și cu un statut socio-economic înalt au un vocabular mai extins și învață cuvinte noi mai rapid în copilărie, în timp ce copiii cu părinți mai puțin educați și cu un statut socio-economic mai scăzut au un vocabular mai mic și o creștere mai lentă a abilităților lor de vocabular. Acestă corelație se datorează faptului că părinții educați utilizează un lexic mai bogat atunci când interacționează cu copiii lor.

Care sunt principiile maxime necesare pentru o conversație colaborativă în care enunțările sunt înțelese?

Conform lui Paul Grice, există patru principii maxime necesare pentru o conversație colaborativă în care enunțările sunt înțelese: principiul cantității, principiul calității, principiul relației și principiul manierei. Aceste principii asigură furnizarea cantității potrivite de informații, furnizarea de informații adevărate, furnizarea de informații relevante și organizarea enunțărilor pe parcursul întregii conversații. Respectarea acestor principii ajută la stabilirea unei comunicări eficiente și înțelese.

Care sunt proprietățile acceptate ale enunțărilor conform lui Mikhail Bakhtin?

Conform filosofului Mikhail Bakhtin, există patru proprietăți acceptate ale enunțărilor. Primul este delimitarea enunțărilor prin „schimbarea subiectului vorbit” și tăcerea înconjurătoare. Al doilea este responsabilitatea sau dialogicitatea, unde enunțarea răspunde sau urmează o enunțare anterioară sau generează dialog. Al treilea este finalizarea clară a enunțării și spunerea tot ce dorește vorbitorul să spună. Al patrulea este alegerea genului discursiv în funcție de circumstanțe și sfera în care are loc dialogul. Aceste proprietăți contribuie la stabilitatea și coerența enunțărilor.

Remarque: Dans le texte ci-dessus, j’ai utilisé le terme „enunț” pour suivre la terminologie que vous avez utilisée dans la demande. Cependant, il est à noter que dans la langue roumaine contemporaine, le terme plus couramment utilisé pour „enunț” est „enunțare”.

Impărți

Lasă un comentariu