Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Filter by Categories
Sinonime
Sinonimele care încep cu litera A
Sinonimele care încep cu litera B
Sinonimele care încep cu litera C
Sinonimele care încep cu litera D
Sinonimele care încep cu litera E
Sinonimele care încep cu litera F
Sinonimele care încep cu litera G
Sinonimele care încep cu litera H
Sinonimele care încep cu litera I
Sinonimele care încep cu litera J
Sinonimele care încep cu litera K
Sinonimele care încep cu litera L
Sinonimele care încep cu litera M
Sinonimele care încep cu litera N
Sinonimele care încep cu litera O
Sinonimele care încep cu litera P
Sinonimele care încep cu litera Q
Sinonimele care încep cu litera R
Sinonimele care încep cu litera S
Sinonimele care încep cu litera T
Sinonimele care încep cu litera U
Sinonimele care încep cu litera V
Sinonimele care încep cu litera X
Sinonimele care încep cu litera Z

Sinonime pentru Gospodări

Sinonime

  • administra

Definiție : Gospodări

gospodărí se traduise par „gérer” en français. Ce verbe peut être utilisé de différentes manières :
– En tant que verbe intransitif ou réfléchi, il signifie „gérer les affaires d’un ménage” ou „s’occuper de la gestion d’un ménage”. Par exemple : „Șeful de familie gospodărește cu pricepere și chibzuială.” (Le chef de famille gère avec compétence et prudence.)
– En tant que verbe transitif factitif, il signifie „mettre quelqu’un à la tête d’une exploitation” ou „aider quelqu’un à fonder un ménage”. Par exemple : „Tatăl își gospodărește fiul, învățându-l cum să se descurce în viață.” (Le père met son fils à la tête de son exploitation, lui apprenant ainsi à se débrouiller dans la vie.)

gospodári est un substantif masculin qui peut avoir plusieurs significations :
– Il peut désigner une personne qui possède une exploitation agricole ou un ménage. Par exemple : „Vizitatorii admirau cât de bine îngrijită era gospodăria acestui gospodar.” (Les visiteurs admiraient à quel point le ménage de cet homme était bien entretenu.)
– Il peut également désigner une personne qui fait preuve de compétence et de prudence dans la gestion d’une exploitation ou dans des activités publiques. Par exemple : „Poporul muncitor a ales noi gospodari pentru les orașe, sate și raioane, cei mai buni reprezentanți în sfaturile populare.” (Le peuple travailleur a élu de nouveaux gestionnaires pour les villes, les villages et les communes, les meilleurs représentants dans les conseils populaires.)
– Dans certains contextes, il peut signifier „mari” ou „époux” (en relation avec son épouse). Par exemple : „Salutăm sănătatea gospodarilor noștri!” (Saluons la santé de nos hôtes !)

gospodár est un substantif masculin qui peut avoir plusieurs sens :
– Dans le passé, il était utilisé comme titre pour désigner les seigneurs ou princes roumains. Par exemple : „Domnitorul român purta și numele de gospodar și voievod.” (Le souverain roumain portait également le nom de gospodar et voïvode.)
– Dans un sens plus contemporain, il peut désigner le maître d’une maison, le chef de famille. Par exemple : „La table était richement dressée à l’occasion de la visite de nos gospodar.” (La table était richement dressée à l’occasion de la visite de nos hôtes.)

gospodári est un adjectif masculin qui peut avoir plusieurs sens :
– Il peut décrire une personne travailleuse, compétente et amoureuse de la richesse et de l’ordre à la maison. Par exemple : „Alexandru este un bărbat gospodar, mereu ocupat cu întreținerea și organizarea casei.” (Alexandru est un homme travailleur, toujours occupé par l’entretien et l’organisation de la maison.)
– Dans certaines régions, il peut également désigner le fait d’être prudent et habile dans la gestion des affaires domestiques. Par exemple : „În acest sat, oamenii sunt gospodari și își întrețin gospodăriile cu grijă.” (Dans ce village, les habitants sont prudents et entretiennent leurs exploitations avec soin.)

gospodăriță est un substantif féminin qui désigne la maîtresse de maison, la femme qui s’occupe des affaires domestiques. Par exemple : „Maria este o gospodăriță pricepută și dedicată, care se ocupă cu atenție de toate treburile casei.” (Maria est une femme compétente et dévouée qui s’occupe attentivement de toutes les tâches de la maison.)

gospodărie est un substantif féminin qui peut avoir plusieurs significations :
– Il peut désigner les activités domestiques, l’activité du foyer. Par exemple : „Gospodăria acestei familii se desfășoară cu disciplină și eficiență.” (Les activités domestiques de cette famille sont menées avec discipline et efficacité.)
– Il peut également désigner les biens, les avoirs d’une maison, le patrimoine. Par exemple : „Bunurile și averea acestei gospodării sunt bine înregistrate și administrate.” (Les biens et le patrimoine de cette maison sont bien enregistrés et gérés.)
– Dans certains contextes, il peut désigner un couple marié, une famille. Par exemple : „În acest sat tradițional se păstrează gospodării cu tradiții străvechi.” (Dans ce village traditionnel, des familles avec des traditions ancestrales sont préservées.)

Ce este un sinonim?

Un sinonim este un cuvânt care are un înțeles similar sau identic cu un alt cuvânt, dar diferă în formă.

Dicționarul de sinonime permite găsirea unor termeni mai potriviți pentru context decât cei pe care îi folosim spontan. De asemenea, ajută la identificarea unor termeni mai adecvați pentru a reda o caracteristică, scopul, funcția etc. a lucrului, ființei sau acțiunii în cauză. În final, dicționarul de sinonime ajută la evitarea repetiției de cuvinte în același text pentru a îmbunătăți stilul redactării.

Căutare de sinonime în ordine alfabetică.