Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Filter by Categories
Sinonime
Sinonimele care încep cu litera A
Sinonimele care încep cu litera B
Sinonimele care încep cu litera C
Sinonimele care încep cu litera D
Sinonimele care încep cu litera E
Sinonimele care încep cu litera F
Sinonimele care încep cu litera G
Sinonimele care încep cu litera H
Sinonimele care încep cu litera I
Sinonimele care încep cu litera J
Sinonimele care încep cu litera K
Sinonimele care încep cu litera L
Sinonimele care încep cu litera M
Sinonimele care încep cu litera N
Sinonimele care încep cu litera O
Sinonimele care încep cu litera P
Sinonimele care încep cu litera Q
Sinonimele care încep cu litera R
Sinonimele care încep cu litera S
Sinonimele care încep cu litera T
Sinonimele care încep cu litera U
Sinonimele care încep cu litera V
Sinonimele care încep cu litera X
Sinonimele care încep cu litera Z

Sinonime pentru Lege

Sinonime

  • legiuire
  • pravilă
  • testament
  • lege logică (v. tautologie)
  • canon

Definiție : Lege

lége (légi), s. f. – Putere, autoritate. Una dintre semnificațiile cuvântului „lege” se referă la puterea și autoritatea unei persoane sau a unui organism de a stabili reguli și de a impune respectarea acestora.

lége (légi), s. f. – Normă, regulă. Un alt sens al cuvântului „lege” este acela de normă sau regulă care guvernează comportamentul și acțiunile oamenilor într-o anumită societate sau comunitate.

lége (légi), s. f. – Regulă divină. În unele contexte, „legea” poate fi interpretată și ca o regulă divină, o cerință morală sau religioasă dată de o entitate superioară.

lége (légi), s. f. – Religie, credință, confesiune. „Legea” poate fi de asemenea folosită pentru a se referi la o religie, credință sau confesiune specifică.

lége (légi), s. f. – Drept. Un alt sens al cuvântului „lege” este acela de ramură a dreptului care stabilește și reglementează drepturile și responsabilitățile cetățenilor într-o societate.

lége (légi), s. f. – Justiție, tribunal. „Legea” poate mai sus să însemne sistemul judiciar sau instanța de judecată responsabilă cu aplicarea și interpretarea legilor.

lége (légi), s. f. – Sentință, decizie judecătorească. „Legea” poate fi folosită și pentru a se referi la o sentință sau decizie judecătorească luată într-un proces legal.

Der. legiui, vb. (a stabili prin lege; a judeca, a da sentințe), cu suf. -ui; legiuire, s. f. (legislație; dispoziție legală, normă; justiție; litigiu); nelegiuire, s. f. (injustiție; crimă, sacrilegiu, impietate; delict, ilegalitate); legiuit, adj. (legal; legitim, drept; condamnat); nelegiuit, adj. (ilegal; injust; criminal; nelegitim, bastard); legiuitor, adj. (legislativ); legiuitor, s. m. (legislator).

Der. neol. legal, adj., din fr. légal; nelegal (var. ilegal), adj.; ilegalitate, s. f.; legalmente, adv.; legaliza, vb.; legifera, vb.; legislați(un)e, s. f.; legislativ, adj.; legislator, s. m.; legislatură, s. f.; legist, s. m.; legitim, adj.; nelegitim (var. ilegitim), adj.; legitimitate, s. f.; legitima, vb.; legitimați(un)e, s. f.; legitimist, adj., toate din fr.

Dans la langue roumaine, le mot „lege” a plusieurs significations. Il peut se référer à la puissance ou l’autorité d’une personne ou d’un organisme qui établit des règles et les fait respecter. Il peut également signifier une norme ou une règle qui régit le comportement et les actions des individus dans une société ou une communauté. Parfois, le terme „lege” peut également être utilisé pour décrire une règle divine ou une exigence morale ou religieuse. Il peut également faire référence à une religion, une croyance ou une confession spécifique. „Lege” peut également désigner le droit et la branche juridique qui établit et réglemente les droits et responsabilités des citoyens. Il peut faire référence au système judiciaire ou à une cour de justice responsable de l’application et de l’interprétation des lois. Il peut également désigner une décision légale ou une sentence prononcée par un tribunal.

Ce este un sinonim?

Un sinonim este un cuvânt care are un înțeles similar sau identic cu un alt cuvânt, dar diferă în formă.

Dicționarul de sinonime permite găsirea unor termeni mai potriviți pentru context decât cei pe care îi folosim spontan. De asemenea, ajută la identificarea unor termeni mai adecvați pentru a reda o caracteristică, scopul, funcția etc. a lucrului, ființei sau acțiunii în cauză. În final, dicționarul de sinonime ajută la evitarea repetiției de cuvinte în același text pentru a îmbunătăți stilul redactării.

Căutare de sinonime în ordine alfabetică.