Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Filter by Categories
Sinonime
Sinonimele care încep cu litera A
Sinonimele care încep cu litera B
Sinonimele care încep cu litera C
Sinonimele care încep cu litera D
Sinonimele care încep cu litera E
Sinonimele care încep cu litera F
Sinonimele care încep cu litera G
Sinonimele care încep cu litera H
Sinonimele care încep cu litera I
Sinonimele care încep cu litera J
Sinonimele care încep cu litera K
Sinonimele care încep cu litera L
Sinonimele care încep cu litera M
Sinonimele care încep cu litera N
Sinonimele care încep cu litera O
Sinonimele care încep cu litera P
Sinonimele care încep cu litera Q
Sinonimele care încep cu litera R
Sinonimele care încep cu litera S
Sinonimele care încep cu litera T
Sinonimele care încep cu litera U
Sinonimele care încep cu litera V
Sinonimele care încep cu litera X
Sinonimele care încep cu litera Z

Sinonime pentru Scria

Sinonime

  • înregistra
  • crea
  • semna
  • coresponda
  • colabora
  • conține
  • prevedea
  • arăta
  • expedia

Definiție : Scria

Scria este un verb (defectiv, model de flexiune 520) care are mai multe semnificații.

În primul rând, scria înseamnă a așterne pe hârtie, folosind semne grafice, cuvinte, texte și altele asemenea.

În al doilea rând, scria înseamnă a compune, în sensul de a crea un text, o operă literară sau științifică.

De asemenea, scria se referă și la actul de a coresponda și de a comunica prin scrisori.

Un alt sens al verbului scria este acela de a desena, a picta sau a reprezenta prin imagini.

Scria mai înseamnă și a înscrie, a înregistra, a trece ceva într-un registru sau într-o listă.

Există și alte cuvinte derivate din scria, cum ar fi: scriere (acțiunea de a scrie, scrisul propriu-zis), scriitor (persoană care scrie, autor, publicist), scriitoraș (scriitor fără valoare, gazetăraș sau caligraf, grefier), scriitoricesc (adjectiv care se referă la scriitor, literar), scriitură (scris, grafie), scris (redat prin scriere, predestinat sau desenat), scrisă (destin, soartă) sau scrisoare (scris, epistolă sau document scris).

De asemenea, există și verbe derivate din scria, cum ar fi: adscrie, circumscrie, descrie, înscrie, prescrie, proscrie sau subscrie.

Pe lângă aceste sensuri primare, verbul scria mai poate avea și alte conotații, cum ar fi aceea de a exprima prin semne grafice sunetele sau cuvintele vorbirii sau de a acoperi ceva cu semne grafice sau alte semne. De asemenea, scria poate însemna a completa un formular cu textul necesar sau a însemna a contura, a schița ceva. Un alt sens al verbului este acela de a lăsa urme, de a imprima sau întipări ceva.

Pe lângă aceste sensuri, scria mai înseamnă și actul de a-ți exprima sau a-ți formula gândurile și ideile în scris, a compune sau a redacta o operă literară sau științifică. De asemenea, scria poate însemna și a relata, a descrie sau a povesti ceva în scris.

Scria înseamnă și a așterne pe hârtie un text sau o scrisoare. Totodată, scria se referă la actul de a trimite cuiva o scrisoare sau de a comunica ceva în scris.

Un alt sens al verbului scria este acela de a însemna, a nota sau a înregistra ceva în scris. Totodată, scria înseamnă a trece numele unei persoane pe o listă sau într-o evidență. De asemenea, scria poate însemna a inventaria sau a catagrafia. Un alt sens al verbului este acela de a scrie ceva pe numele cuiva, adică a face acte de proprietate pentru acea persoană. Scria mai poate însemna a trece ceva în contul cuiva sau a pune ceva în socoteala cuiva.

Scria se mai poate referi și la acțiunea de a se înscrie într-o organizație, într-un corp constituit sau într-un colectiv de muncă.

De asemenea, scria mai poate semnifica acțiunea de a prescrie, de a indica unui bolnav tratamentul necesar. Totodată, scria poate fi utilizat în sensul de a fi stabilit sau rânduit prin legi sau regulamente. Un exemplu de expresie ar fi „a-i fi scris cuiva” sau „a-i fi rânduit cuiva de la naștere”, ceea ce înseamnă că ceva este sortit sau hărăzit cuiva prin soartă și destin.

(traduction en français)
Scria este un verb (incomplet, modèle de flexion 520) qui a plusieurs significations.

Tout d’abord, scria signifie écrire sur du papier en utilisant des signes graphiques, des mots, des textes, etc.

Deuxièmement, scria signifie composer, dans le sens de créer un texte, une œuvre littéraire ou scientifique.

De plus, scria fait référence à l’acte de correspondre et de communiquer par lettres.

Une autre signification du verbe scria est de dessiner, de peindre ou de représenter par des images.

Scria signifie également inscrire, enregistrer, ajouter quelque chose à un registre ou à une liste.

Il existe d’autres mots dérivés de scria, tels que : scriere (l’action d’écrire, l’écriture proprement dite), scriitor (personne qui écrit, auteur, journaliste), scriitoraș (écrivain sans valeur, journaliste ou calligraphe, greffier), scriitoricesc (adjectif qui se réfère à un écrivain, littéraire), scriitură (écriture, graphie), scris (représenté par l’écriture, prédestiné ou dessiné), scrisă (destin, sort) ou scrisoare (écrit, lettre ou document écrit).

Il existe également des verbes dérivés de scria, tels que adscrie, circumscrie, descrie, înscrie, prescrie, proscrie ou subscrie.

En plus de ces sens principaux, le verbe scria peut avoir d’autres connotations, telles que représenter des sons ou des mots parlés par des signes graphiques, ou couvrir quelque chose de signes graphiques ou d’autres signes. De plus, scria peut signifier compléter un formulaire avec le texte nécessaire ou esquisser quelque chose. Une autre signification du verbe est de laisser des traces, d’imprimer ou d’empreindre quelque chose.

En plus de ces sens, scria signifie également exprimer ou formuler ses pensées et ses idées par écrit, composer ou rédiger une œuvre littéraire ou scientifique. De plus, scria peut signifier raconter, décrire ou raconter quelque chose par écrit.

Scria signifie également écrire un texte ou une lettre sur du papier. De même, scria se réfère à l’action d’envoyer une lettre à quelqu’un ou de communiquer quelque chose par écrit.

Une autre signification du verbe scria est de signifier, de noter ou d’enregistrer quelque chose par écrit. De même, scria signifie inscrire le nom de quelqu’un sur une liste ou dans un registre. Scria peut également signifier inventorier ou cartographier. Une autre signification du verbe est d’écrire quelque chose au nom de quelqu’un, c’est-à-dire de lui donner des actes de propriété pour cela. Scria peut également signifier inscrire quelque chose au compte de quelqu’un ou prendre quelque chose en compte.

Scria peut également se référer à l’action de s’inscrire dans une organisation, dans un groupe constitué ou dans un collectif de travail.

De plus, scria peut signifier prescrire, indiquer un traitement nécessaire à un malade. De plus, scria peut être utilisé dans le sens d’être établi ou réglementé par des lois ou des règlements. Un exemple d’expression serait „a-i fi scris cuiva” ou „a-i fi rânduit cuiva de la naștere”, ce qui signifie que quelque chose est destiné ou prédéterminé à quelqu’un par le destin et le destin.

Ce este un sinonim?

Un sinonim este un cuvânt care are un înțeles similar sau identic cu un alt cuvânt, dar diferă în formă.

Dicționarul de sinonime permite găsirea unor termeni mai potriviți pentru context decât cei pe care îi folosim spontan. De asemenea, ajută la identificarea unor termeni mai adecvați pentru a reda o caracteristică, scopul, funcția etc. a lucrului, ființei sau acțiunii în cauză. În final, dicționarul de sinonime ajută la evitarea repetiției de cuvinte în același text pentru a îmbunătăți stilul redactării.

Căutare de sinonime în ordine alfabetică.